Kedves Ügyfeleink! Irodai számunk 0630/638-0343-ra változott!

Click here to edit ubtitle

KFT. TULAJDONOSOK FIGYELEM!!


2017. MÁRCIUS 15-IG !!LEGALÁBB!! 3.000.000,-FT ÖSSZEGRE EMELENDŐ A TÁRSASÁG TÖRZSTŐKÉJE!!


AZ ÚJ POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYVNEK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS ÉRDEKÉBEN. AMELY CÉG A MÓDOSÍTÁST NEM LÉPI MEG, AZ A TÖRVÉNYTELEN MŰKÖDÉS MIATT KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁSNAK TESZI KI MAGÁT.


A TŐKEEMELÉS AKÁR PÉNZTÁRI BEFIZETÉSSEL, VAGY VALAMELY ÉRTÉKET KÉPVISELŐ VAGYONTÁRGY BEVONÁSÁVAL IS MEGVALÓSULHAT. PÉNZTÁRI BEFIZETÉS IGAZOLÁSAKÉNT ELEGENDŐ AZ ÜGYVEZETŐ ERRŐL SZÓLÓ NYILATKOZATA.


A lehetséges tőkeemelési módszerekkel, és a cégmódosítás lebonyolításával kapcsolatban keressenek bizalommal. A módosítás - amennyiben más nem változik - illeték- és közzétételi költségmentes, tehát csak ügyvédi munkadíj fizetendő."Egyedülálló anyaként igényelhetem-e a CSOK-ot házvásárlásra?"


A válasz igen, ilyen esetben tehát egyetlen személy is lehet a igénylő.


FONTOS azonban TUDNI, hogy a Családok Otthonteremtési Kedvezményének az engedélyezését megelőzi egy műszaki szakember felmérése, aki vizsgálja az ingatlan értékén kívül annak egyéb, fizikai paramétereit is. A szokásosnál jóval alacsonyabb belmagasság pl. akadálya lehet a CSOK igénylésnek."Tartozást örököltem, mit tegyek?!"


Fontos tudni, hogy az örökös felelőssége nem ugyanolyan terjedelmű, mint az elhunyt adósé.


Az örökös csak az általa az elhunyttól örökölt vagyontárgyakkal felel a tartozás megfizetéséért. Ha valaki csak tartozást örököl, más vagyontárgyat nem, akkor nem kötelezhető annak a visszafizetésére. Ez persze nem jelenti azt, hogy a hitelező nem próbál meg vele szemben igényt érvényesíteni, ezért aki ilyen helyzetbe kerül, feltétlenül keressen fel ügyvédet!


Más a helyzet ugyanis akkor, ha a hitelező által előkészített szerződésmódosítást az örökös aláírja, és vállalja, hogy a jövőben adósként áll helyt. Ilyen minőségében az érintett személy a szerződésmódosítás alapján teljes vagyonával felel azért, hogy a tartozást kiegyenlítse."Nem kaptam fizetést, szóban felmondtam!"


Munkaviszonyt felmondani csak írásban lehet! Hiába a Munkáltató jogsértése, még akár annak elismerése esetén is jogellenes lesz a Munkavállaló felmondása, és ha a Munkáltató bepereli, akkor neki lesz fizetési kötelezettsége a Munkáltató felé. A Munka Törvénykönyve nem ad felmentést semmilyen esetben ezen írásbeliség alól. FONTOS! A felmondást még a munkavégzés beszüntetése előtt kell - igazolható módon - a Munkáltatóval közölni.


Ha felmondani készül, célszerű ezzel kapcsolatban jogi tanácsadást igénybe venni."Ingatlant vásárolnék, mi a teendőm?!"


Ingatlan tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba történő földhivatali bejegyzéssel lehet megszerezni. Ennek hiányában - tehát a vételár kifizetése ellenére- sem tudhatja magáénak a vevő az ingatlant. A bejegyzéshez nem elegendő két tanúval ellátott okirat aláírása, és a vételár megfizetése. Ha a bejegyzés nem történik meg, a Vevő kiteszi magát annak, hogy az Eladó - joghatályosan - másnak adja el ténylegesen az ingatlant.


"Én csak ADÓSTÁRS vagyok"


Jogi értelemben nincsen különbség Adós és Adóstárs között. A Hitelező szempontjából mindkét kötelezett Adós, akiken a teljes kölcsönösszeg - tehát annak nem csak a fejenként számított, arányos része - behajtható.


Ha az Adósok közötti megállapodás  szerint a kölcsön csak egyikük javára került felhasználásra, a másik Adós az általa teljesített törlesztéseket behajthatja a kölcsönt felhasználó kötelezettől.


Ha a fentiek szerint Önnek igénye van valakivel szemben, keressen bizalommal!


A jogi tippek oldalon megjelentetett információk nem minősülnek jogi tanácsadásnak. Az egyedi ügyek sajátosságai mindig a részletek jogi értékelését teszik szükségessé.